Badania


image004

BADANIA I ROZWÓJ

INNOWACYJNA GOSPODARKA

„STER NA INNOWACJE”

    Po raz pierwszy od wielu lat Polska ma szansę wkroczyć na szybką ścieżkę rozwoju dzięki wprowadzeniu programu transformacji polskiej energetyki. Aby mogło to nastąpić należy uzmysłowić sobie, że rozwój ten możliwy będzie tylko wtedy gdy dokonamy całkowitej zmiany w sposobie myślenia o energetyce. Kluczowym jest przyjęcie założenia, że Polska z archaicznych i dysfunkcyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej przejdzie na nowoczesne technologie przyszłości do których nalezą OZE w tym fotowoltaika i energia wiatru.

Innowacyjne ukierunkowanie społeczeństwa przy wydatnej pomocy państwa spowoduje rozwój dziedzin życia, z których nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy.

Tylko  wtedy gdy technologie obecnie importowane będą dostępne i produkowane
w Polsce, będziemy w stanie nadrobić czas, który zmarnowaliśmy. Pozostanie przy technologii „węgla” uwsteczni jedynie naszą gospodarkę powodując wielopokoleniowe zacofanie oraz wzrost cen energii.

Powszechnie bowiem wiadomo, że restrukturyzacja kopalń lub budowa elektrowni niskoemisyjnych bloków energetycznych oparta jest w 100% na drogich importowanych technologiach, a Polska jest jedynie dostawcą taniej siły roboczej.

Czas najwyższy przerwać tę dominację i zbudować siłę państwa na polskiej myśli technicznej, urządzeniach, które już obecnie są produkowane w Polsce. Przykładem takim są moduły fotowoltaiczne.

Możemy tego dokonać zmieniając sposób myślenia uznając, że ten wiek jest schyłkiem „ery węgla”.

PROGRAM

ROZWOJOWE OBSZARY BADAŃ

„MIASTA PRZYSZŁOŚCI” 

  • O Z E
  • GENERACJA ROZPROSZONA
  • BUDOWNICTWO ZEROENERGETYCZNE
  • ROZWÓJ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
  • SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ