Nowości

1

93-491 Łódź, ul. Pabianicka 163/165, tel. 518634307, 509551547

ozegenesis@ozegenesis.pl, biuro@geneza.biz

 

Ministerstwo Środowiska uruchomia program „Czyste powietrze” :

 – wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła

– termomodernizacja

– fotowoltaika

 

Wnioski będzie można składać od 1 września 2018 r.

Wartość wynikającą z różnicy między doatacją a kosztem inwestycji będzie można sfinansować ze śodków własnych lub kredytu.

Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Miesięczny Dochód WIELKOŚĆ DOTACJI NA RÓŻNICĘ TANI KREDYT LUB ŚRODKI WŁASNE
do 600 90%  
600-800 80%  
801-1000 70%  
1001-1200 60%  
1201-1400 50%  
1401-1600 40%  
>1600 32%

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski od 1 września ( Geneza opracowuje kompletne wnioski – 509 551 548).

 

Wymagana dokumentacja

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

– dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej, -kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę ( budowa),

– zdjęcia odzwierciedlające stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,

– branżową dokumentację projektową – jeśli zostały wykonane,

– oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość

Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

– protokół odbioru przedsięwzięcia,

– fakturę vat potwierdzającą wykonanie usługi

– zdjęcie potwierdzające montaż np. pompy ciepła, fotowoltaiki

Na program przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł.

Minimalmny koszt inwestycji 7000 zł

Maksymalny koszt inwestycji 53000 zł

Wartość wynikającą z różnicy między doatacją a kosztem inwestycji będzie można sfinansować ze śodków własnych lub kredytu.Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

 

46

 

 

KOMPLESKOWO POD KLUCZ – WNIOSKI GRATIS

 

GENEZA 93-491 Łódź, ul. Pabianicka 163/165, tel. 509551548, 509551547, 

ozegenesis@ozegenesis.pl, biuro@geneza.biz, ozegenesis.pl